Kursus | Ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation blandt børn og unge

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

1.295,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Varighed: 3 timer

Ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolationsproblematikker kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder. Men hvad er skolevægring egentlig? Hvornår adskiller det sig fra pjækkeri, og hvorfor ser vi en stigende tendens af børn og unge, der ikke tør gå i skole?

Skolevægringen handler ofte om børn og unge, som har haft ufrivilligt skolefravær i kortere eller længere perioder, og uden den rette indsats kan det udvikle sig til mere alvorlige isolationsproblematikker, hvor den unge isolerer sig på sit værelse eller slet ikke kommer ud af hjemmet.

Vi vil gennemgå de forskellige typer af ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation, samt deres årsager, og vi vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring. Du vil få konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med børn og unge med skolevægring og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion.

Indhold og udbytte

  • Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation samt deres årsager.
  • Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med skolevægring og isolation.
  • Viden om hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.
  • Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation.
  • Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og behandlingsforløb i hjemmet.
  • Tilrettelæggelse af interventionsforløb i praksis ved inddragelse af selvforståelsesforløb, maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.
  • Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 3 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 9.00-12.00

Undervisere
Stine Bleeg Stenderup, psykolog og VISO-specialist
Iben Seier Hass, behandler/underviser og VISO-specialist
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISO-specialist

Pris
1295,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979