Webinar | Samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge

I det daglige arbejde med børn og unge, der har psykiske vanskeligheder, er samtalen et uundværligt redskab til at opbygge en tæt og tillidsfuld relation, der samtidig kan åbne op for uanede muligheder for barnet/den unge.

Mange professionelle føler sig dog ikke klædt ordentligt på. De kan opleve sig handlingslammede hvis samtalen bliver fastlåst eller berøringsangste, hvis samtalen går for tæt på barnet. Dette kan give følelser af afmagt, hos såvel den professionelle som hos barnet, og være hæmmende for både samtalen og dannelsen af en relation.

Ved at anvende en narrativ tilgang til samtalen, kan samtalen ses som en undersøgelse af et handlingsforløb og årsagssammenhæng. Man kan sammen med barnet/den unge undersøge, hvordan dennes fortælling er skabende for en virkelighedsforståelse, og derfra udforske om der er sprækker i fortællingerne, der kan åbne op for andre måder at se sit liv, sig selv eller andre på.

Indhold og udbytte
Dette webinar vil styrke dine kompetencer ift. at have samtaler med psykisk sårbare børn og unge. Du vil få konkrete samtaleredskaber, der åbner op for uanede muligheder for og med børnene/de unge. Du vil få indsigt i hvordan du kan anvende samtalen i relationsarbejdet og som et værktøj til at skabe kontakt til børn og unge, der almindeligvis ikke bruger samtale og dialog som deres primære kontaktform.

Webinaret introduceres af ca. 30 minutters oplæg omkring samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge, efterfulgt af ca. 30 minutters gennemgang af en række praktiske redskaber, som du kan anvende i dit daglige arbejde med psykisk sårbare børn og unge. Slutteligt vil der være ca. 30 minutter, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål, sparre og evt. lave små øvelser. Der vil blive lagt små pauser ind undervejs i webinaret.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Deltagelse
Kurserne afholdes via portalen Zoom, og du vil på kursusdagen få tilsendt et link til deltagelse i kurset, på baggrund af forudgående tilmelding.

Tid, pris og tilmelding

Pris: 370,- kr. alt inkl.

Dato 
Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 15.00 – 16.45

Praktisk information

Deltagelse
Kurset afholdes via portalen Zoom, og du vil på kursusdagen få tilsendt et link til deltagelse i kurset, på baggrund af forudgående tilmelding og betaling.

Kontakt
Har du praktiske spørgsmål omkring kurset, tilmelding, betaling eller lignende, så kontakt kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott på 2062 0462 / msc@basen.dk

Underviser på kurset

Nadia Kræmer Lützhøft

Afdelingsleder på Basen. Specialiseret i pædagogisk psykologiske metoder og tiltag, som har god effekt for børn og unge med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder, bl.a. fra mange års erfaring i psykiatrien og indenfor det specialpædagogiske felt. Uddannet lærer med en kandidat i pædagogisk psykologi.

Modtag nyheder fra Basen Kompetencecenter

Vores nyhedsbrev holder dig opdateret omkring hvad der rør sig på Basen, og du kan bl.a. læse om vores kommende kurser og uddannelser.

Interesserer du dig således for det sociale, psykologiske og pædagogiske felt, så er Basens nyhedsbrev et godt sted at holde sig orienteret.