Uddannelsesforløb | Uddannelse i arbejdet med børn og unge med ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

4.495,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Varighed: 3 kursusdage kl. 9.00-15.00

På denne uddannelse vil du blive opkvalificeret til at arbejde med børn og unge der har ufrivilligt skolefravær, skolevægring eller andre isolationsproblematikker.

De seneste år er antallet af børn og unge, der ikke kommer i skole, steget markant. Dels viser rapporter fra både Børns Vilkår og Socialstyrelsen at det er et stigende problem, og dels tyder erfaringer fra praksis på, at det er et emne som flere fagprofessionelle ønsker at blive klogere på. Mange lærere og pædagoger står med komplicerede skolefraværsforløb, som de ikke er klædt på til at håndtere, og forældre står ofte med et vigtigt ansvar i hjemmet for at forsøge at få børnene ud af hjemmet. Denne uddannelse vil fokusere på, hvordan skolefraværet kan ses som et fællesskabsanliggende, hvor alle parter kan arbejde bedst muligt sammen om at bryde isolationen og få børnene i trivsel igen.  

Uddannelsen er bygget op over 3 hele dage med ca. 4 uger imellem, så der er tid til at forsøge at implementere nogle af de værktøjer, der gives med fra gang til gang i egen praksis. På kursusgang 2 og 3 vil der være opsamlinger hvor vi udveksler erfaringer med at anvende værktøjerne i egen praksis. Man skal derfor være klar på at stille egne refleksioner til rådighed. Der vil være forskellige oplægsholdere på de enkelte kursusdage men én gennemgående uddannelsesansvarlig.

1. Kursusdag | Mandag d. 9. januar 2023 kl. 9-15.00
Hvordan arbejder man med ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation blandt børn og unge

Vi vil gennemgå de forskellige typer af ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation, samt deres årsager, og vi vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen.

Vi vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation og se på, hvordan børn og unges kapacitet for krav falder, når de belastes af psykiske udfordringer. Vi vil dykke teoretisk og erfaringsbaseret ned i, hvad der ligger i en PDA-profil eller i andre årsager til nedsat kravkapacitet. 

På denne 1. kursusgang vil vi tale om, hvordan vi kan begå os som professionelle med børn og unge, der har skolevægring, isolationsproblematikker samt PDA eller nedsat kravkapacitet. Du vil få konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med disse børn og unge og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion.

På Basen har vi i skoleåret 2021/22 lavet en intern undersøgelse og rapport vedr. børnenes egne oplevelser af at være på en dagbehandlingsskole som Basen. Vi vil med udgangspunkt i denne rapport inddrage børnenes egne oplevelser af, hvad der virker godt for at de kan være i et skolemiljø.

2. Kursusdag | Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 9-15.00
Mentaliserende samtaler og det komplicerede forældresamarbejde

På denne 2. kursusgang vil vi gå ind i mentaliseringsbegrebet, som både er relevant i samtaler med de unge, men også med deres forældre, når vi skal samarbejde omkring børnene. Når vi arbejder med børn og unge med psykisk komplekse vanskeligheder, er forældrene en meget vigtig ressource ift. at øge barnets trivsel og funktionsniveau. Forældre står ofte med en meget stor opgave, der nogle gange langt overstiger forældrerollen, når deres børn er i så stor mistrivsel derhjemme. Derfor skal vi som fagprofessionelle ofte ind og hjælpe ift. nogle faktorer, som er meget følsomme i en forældre/barn relation.

Nogle gange kan det samarbejde kompliceres af mange forskellige faktorer. Når det sker, kan vi som professionelle blive præsenteret for mere private følelser såsom vrede, frustration eller sorg. Følelser som disse kan igangsætte en oplevelse af afmagt hos både den professionelle og forælderen. Vi vil i den forbindelse introducere til mentaliserende samtaler, som åbner for nye refleksioner og handlemuligheder i sådanne samarbejder.

3. Kursusdag | Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 9-15.00
Hvordan tilgår man ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation som et fællesskabsanliggende – casearbejde ud fra engagement-modellen

På 3. kursusgang præsenteres kursisterne for begrebet ”vilde problemer” som en forståelsesramme for skolevægringssager. Kursisterne vil endvidere blive introduceret til Engagement-modellen, som kan benyttes til at arbejde med vilde problemer i praksis, herunder det teoretiske og empiriske grundlag for at benytte modellen. Det er således målet, at kursisterne får en øget forståelse for ”vilde problemers” natur samt en konkret model, som kan bruges i samarbejdet med forældre og øvrige instanser omkring skolevægring.

Der vil på denne 3. gang være en del casearbejde ud fra de erfaringer, som kursisterne har gjort sig igennem uddannelsesforløbet, hvor der er afprøvet forskellige værktøjer i egen praksis.  

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe, te, snacks og frokost.

Uddannelsen er bygget op over 3 hele dage fra kl. 9-15.00. Der serveres kaffe, te, snacks og frokost i løbet af dagen. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
1. kursusdag | Mandag d. 9. januar 2023 kl. 9.00-15.00

2. kursusdag | Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 9.00-15.00

3. kursusdag | Tirsdag d. 14. marts 2023 kl. 9.00-15.00

Undervisere
Stine Bleeg Stenderup, psykolog og VISO-specialist
Iben Seier Hass, behandler/underviser og VISO-specialist
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISO-specialist
Gitte Lai Højmose, psykolog og VISO-specialist
Cathrine Rasbøl, psykolog og VISO-specialist
Jacob Licht, psykolog og VISO-specialist
Marie Falck Hansen, psykolog og VISO-specialist

Pris
4495,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979