Kursus | Samtaleteknikker med psykisk sårbare børn og unge

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

1.295,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV

Varighed: 3 timer

I det daglige arbejde med børn og unge, der har psykiske vanskeligheder, er samtalen et uundværligt redskab til at opbygge en tæt og tillidsfuld relation, der samtidig kan åbne op for uanede muligheder og alternative fortællinger for barnet/den unge.

Mange professionelle føler sig  ikke klædt ordentligt på til at tale med børn og unge om de svære samtaleemner. De kan opleve sig handlingslammede hvis samtalen bliver fastlåst eller berøringsangste, hvis samtalen går for tæt på barnet. Dette kan give følelser af afmagt, hos såvel den professionelle som hos barnet, og være hæmmende for både samtalen og dannelsen af en relation. Ved at anvende en narrativ tilgang til samtalen, kan samtalen ses som en undersøgelse af et handlingsforløb og årsagssammenhæng. Man kan sammen med barnet/den unge undersøge, hvordan dennes fortælling er skabende for en virkelighedsforståelse, og derfra udforske om der er sprækker i fortællingerne, der kan åbne op for andre måder at se sit liv, sig selv eller andre på.

Indhold og udbytte
Dette kursus vil styrke dine kompetencer i samtaler med psykisk sårbare børn og unge. Du vil få konkrete samtaleredskaber til at strukturere dine samtaler og få indsigt i hvordan du kan anvende samtalen i relationsarbejdet og som et værktøj til at åbne op for uanede muligheder for børn og unge. Der vil yderligere være refleksionsøvelser, der sigter på at de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din daglige praksis.

Målgruppe
Alle der arbejder med psykisk sårbare børn og unge – f.eks. lærere og pædagoger i special- og almentilbud, UU-vejledere, sagsbehandlere, socialrådgivere, kontaktpersoner eller miljøpersonale på børnepsykiatriske afdelinger.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 3 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

Odense
Torsdag d. 8. december 2022 kl. 13.00-16.00

København
Tirsdag d. 17. januar 2023 kl. 13.00-16.00

Underviser
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISO-specialist.

Pris
1295,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979