Kursus | PDA og nedsat kravkapacitet

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

995,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV

Varighed: 2 timer

Siden 1980’erne hvor den engelske psykolog og professor Elizabeth Newson begyndte at forske i en særlig profil hos børn og unge på autismespektret, er PDA-profilen blevet mere velkendt og genkendelig for mange forældre, professionelle og unge selv.

Dette oplæg giver dig viden om, hvad der ligger i en PDA-profil og lægger op til en overvejelse omkring, hvornår det er PDA frem for en nedsat kravkapacitet, som måske skyldes sensoriske udfordringer eller andre særlige forudsætninger hos børn og unge, der er belastet af en psykiatrisk diagnose.

På kurset vil vi tale om, hvordan vi som professionelle kan begå os med børn og unge, der har en nedsat kravkapacitet eller en reel PDA-profil. Vi vil lægge op til overvejelser omkring, hvordan vi, når vi som professionelle skal stille krav i fx. skolesammenhænge, kan tilpasse kravene til barnets behov og nærmeste udviklingszone både personligt, socialt og fagligt. Det er vigtigt, at vi som fagpersoner ved hvad en PDA profil kan indebære, så vi kan støtte børnene bedst muligt og derved sikre en positiv udvikling, skolegang og ungdomsliv.

Indhold og udbytte

  • Teorietisk viden omkring PDA profilen.
  • Værktøjer til at arbejde med krav, så vi kan tilpasse dem til barnets/den unges zone for nærmeste udvikling.
  • Viden om relationelle og samtalemæssige greb i tilgangen til børn og unge med nedsat kravkapacitet eller PDA.

Vi inddrager cases og problemstillinger fra praksis og vil igennem refleksionsøvelser sigte mod at kursisterne kan implementere den præsenterede teoretiske forståelse samt værktøjer og metoder i deres daglige praksis.

Målgruppe
Alle der arbejder med børn og unge og ønsker at blive klogere på PDA og andre grunde til nedsat kravkapacitet. F.eks. lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere og kontaktpersoner.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 2 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
Torsdag d. 8. juni 2023 kl. 9.00-11.00

Odense
Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 9.00-11.00

Underviser
Marie Falck Hansen, psykolog og VISO-specialist
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISO-specialist.

Pris
995,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979