Kursus | Hvordan kan man anvende en neuroaffektiv tilgang i pædagogisk arbejde med børn og unge?

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

1.295,00 kr.

Kurset afholdes:

Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV

Varighed: 3 timer

Når man arbejder med børn og unge er det vigtigt at kunne tilpasse tilgang og metoder til det enkelte barns behov og udviklingsniveau.

Ved at arbejde neuroaffektivt med udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser, kan de professionelle omkring barnet bedre navigere og målrette pædagogik, metoder og aktiviteter for barnet. De neuroaffektive kompasser er et navigations- og analyseredskab, som udspringer af den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Indhold
Dette kursus vil give dig viden om de neuroaffektive kompasser og hvorledes disse kan bruges i forståelsen af barnet/den unge. Du vil få indsigt i de neurobiologiske principper og den neuroaffektive udviklingspsykologi, som kompasserne læner sig op ad, samt konkrete aktiviteter, som kan laves med barnet/den unge på de enkelte niveauer i kompasserne. Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg samt diskussioner og erfaringsdeling i grupper.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 3 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

Odense
Torsdag d. 27. oktober 2022 kl. 13.00-16.00

Undervisere
Stine Bleeg Stenderup, psykolog og VISO-specialist

Pris
1295,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979