Kursus | Børn og unge med autisme og spiseforstyrrelse

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

995,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Varighed: 2 timer

Børn og unge med autisme har en større risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse end børn og unge uden autisme. Vi kommer på dette kursus til at arbejde med sammenhængen mellem autisme, stress og belastningsudløst spiseforstyrrelse samt brugbare metoder og redskaber i arbejdet med disse børn.

Indhold
Kurset er praksisorienteret og giver en kort introduktion til autisme, forstyrret spisning og anoreksi. Herudover gives introduktion til, hvorledes der kan arbejdes med at stressaflaste barnet igennem omgivelserne og redskaber til at arbejde med spiseforstyrrelsen.

Målgruppe:
Fagfolk – fx støttekontaktpersoner, lærere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn og unge med autisme.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 2 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Der veksles mellem oplæg og praktiske øvelser og eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 14.00-16.00

Undervisere
Louise Filholm Kjærgaard, psykolog og VISO-specialist
Pernille Kofod Løvenhøj, familiebehandler/sygeplejerske og VISO-specialist

Pris
995,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979