Kursus | Autisme og de særlige forudsætninger for livet som teenager

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

995,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV

Varighed: 2 timer

På dette kursus vil du få en grundlæggende viden om autisme med særligt fokus på, hvilke opmærksomheder man kan have på de særlige forudsætninger, sårbarheder og den øgede risiko for udbrændthed eller overbelastning, det kan indebære, når mennesker med ASF går fra at være børn til at være teenagere.

Alle teenagere kan opleve at livet bliver mere komplekst, at de sociale spilleregler ændres og at forventningerne fra andre vokser. Dette bliver kun endnu sværere, hvis man også har en autismespektrumforstyrrelse.

Hvordan kan vi i arbejdet med de unge med ASF forstå deres verden bedre? Hvor og hvordan kan vi hjælpe de unge til at få strategier til at håndtere ”kunsten at være i et venskab”, og hvordan kan vi forstå deres særlige sårbarhed i sådanne relationer med jævnaldrende? Hvordan kan vi som professionelle skabe de bedste forudsætninger for, at unge med ASF kan udfolde deres potentiale blandt jævnaldrende uden at blive yderligere stressede eller overbelastede? Sådanne spørgsmål vil vi folde ud på kurset. Oplægget vil tage afsæt i både teori men også indgående praksiserfaring fra mange års arbejde med teenagere på autismespektrummet.

Indhold og udbytte

  • Indblik i de særlige forudsætninger for livet, som teenagere/unge med ASF har.
  • Hvordan kan vi forstå den særlige udbrændthed eller overbelastning, som vi ser hos unge med ASF, der f.eks. i værste fald trækker sig fra omgivelserne og isolerer sig i eget hjem?
  • Metoder og værktøjer til inddragelse af forældre og pårørende omkring barnet/den unge
  • Du vil få øget din forståelse og kompetence ift. at kunne hjælpe de unge til at forstå sig selv bedre ud fra konkrete psykoedukative værktøjer og narrative samtaleteknikker.

Vi inddrager cases og problemstillinger fra praksis og vil igennem refleksionsøvelser sigte mod at kursisterne kan implementere den præsenterede teoretiske forståelse samt værktøjer og metoder i deres daglige praksis.

Målgruppe
Alle der arbejder med børn og unge med psykiatriske diagnoser. F.eks. lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere og kontaktpersoner.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 2 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
Torsdag d. 2. februar 2023 kl. 14.00-16.00

Odense
Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 13.00-15.00

Undervisere
Marie Falck Hansen, psykolog og VISO-specialist
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISO-specialist.

Pris
995,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979