Kursus | Arbejdet med børn og unge med psykiatriske diagnoser som OCD og angst

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

1.295,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Varighed: 3 timer

På dette kursus vil du få en grundlæggende viden om de psykiatriske diagnoser angst og OCD, som bliver mere og mere udbredt blandt børn og unge og som kan være meget indgribende i børnenes og de unges liv.

Du vil blive præsenteret for en grundlæggende forståelse af hvad en psykiatrisk diagnose er samt en udvidet forståelse af diagnoserne angst og OCD, deres særlige kendetegn og hvordan man kan arbejde med de konkrete diagnoser hos børn og unge.

På kurset vil vi komme omkring teoretiske forståelser og konkrete værktøjer, der bygger på bl.a. kognitiv og metakognitiv terapi samt den narrative teori, som du kan bruge i det daglige behandlingsarbejde.

Kurset vil give dig nogle overordnede strategier til f.eks. at arbejde med følelsesregulering og stressreducering, og hvordan du kan inddrage barnets egen forståelse af sin OCD eller angst ud fra den narrative forståelse. Her vil vi have fokus på, hvordan vi kan arbejde med barnet/den unges egne værdier, håb og drømme, og hvordan vi kan arbejde med OCD’en eller angsten, som en forhindring for at kunne udfolde eget ønsket liv.

Indhold og udbytte

  • Indblik i forskellige typer af OCD-overbevisninger og angstproblematikker.
  • Metoder og værktøjer til inddragelse af forældre og pårørende omkring barnet/den unge.
  • Overordnede strategier for behandling af OCD og angst.
  • Konkrete pædagogiske og behandlingsmæssige værktøjer til det daglige arbejde med målgruppen.
  • Refleksionsøvelser, bl.a. ift. hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din daglige praksis.

Målgruppe
Alle der arbejder med børn og unge med psykiatriske diagnoser. F.eks. lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere og kontaktpersoner.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Kurset varer 3 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og en let forplejning. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 13.00-16.00

Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISO-specialist
Marie Falck Hansen, psykolog og VISO-specialist

Pris
1295,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979