Heldagskursus | Mentaliserende samtaler og det komplicerede forældresamarbejde

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

2.295,00 kr.

Kurset afholdes:

København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Varighed: 6 timer

Når vi arbejder med børn og unge med psykisk komplekse vanskeligheder, er forældrene en meget vigtig ressource ift. at øge barnets trivsel og funktionsniveau.

Nogle gange kan det samarbejde dog kompliceres af mange forskellige faktorer. Når det sker, kan vi som professionelle blive præsenteret for mere private følelser såsom vrede, frustration eller sorg. Følelser der kan igangsætte en oplevelse af afmagt hos både den professionelle og forælderen. Mentaliserende samtaler åbner for nye refleksioner og handlemuligheder i sådanne samarbejder. I mentaliserende samtaler tilpasser den professionelle sig til den andens mentaliseringsevne i en balance, der er tilpasset de forskellige positioner man er i som henholdsvis professionel og pårørende.

Dette heldagskursus er en kombination af vores to kortere kurser Mentaliserende samtaler og Det komplicerede forældresamarbejde. Her går vi skridtet videre ift. at skabe de bedste forudsætninger for et godt forældresamarbejde, hvor vi kan bevare nysgerrigheden og samarbejdsviljen ved hjælp af viden om mentalisering og konkrete værktøjer til at navigere i det til tider komplekse samarbejde, hvor vi med forældrene kan samarbejde omkring deres børns psykiske trivsel. Kurset vil også omhandle hvordan vi kan anerkende forskellige perspektiver samt sikre en god forventningsafstemning.

Indhold og udbytte

  • Konkrete råd til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde.
  • Konkrete strategier til at professionalisere din faglige rolle.
  • Teoretisk viden omkring den mentaliserende tilgang.
  • Strategier til fagligt at rammesætte og strukturere forældresamarbejdet.
  • Metoder til hvordan man kan anvende et fokus på mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af de bagvedliggende mekanismer og årsager.
  • Pædagogiske redskaber og øvelser til at udvikle mentaliseringsevnen hos børn og unge.
  • Øvelser og værktøjer til den professionelles egen refleksion og praksis.

Målgruppe
Alle der arbejder med forældre i samarbejdsrelationer omkring børn og unges trivsel. F.eks. lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere og kontaktpersoner.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe, te, snacks og frokost.

Kurset varer 6 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og frokost. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

København
Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 9.00-15.00

Underviser
Cathrine Rasbøl, psykolog og VISO-specialist
Gitte Lai Højmose, psykolog og VISO-specialist

Pris
2295,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979