Heldagskursus | Hvordan arbejder man med ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation blandt børn og unge

Køb pladser til dette kursus.

Pris:

2.295,00 kr.

Kurset afholdes:

Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV

Varighed: 6 timer

På dette heldagskursus vil vi undersøge, hvordan man kan forstå ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolationsproblematikker. Problematikker der ofte kan knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder.

Kurset er et heldagskursus, der kombinerer vores to kortere kurser vedr. skolefravær, skolevægring og isolation samt PDA/nedsat kravkapacitet, og kursisterne får en mere indgående viden omkring, hvordan vi kan tilgå børn og unge der fx isolerer sig i eget hjem ud fra en balanceret tilgang mellem at kompensere og eksponere.

Vi vil gennemgå de forskellige typer af ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation, samt deres årsager, og vi vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation og se på, hvordan børn og unges kapacitet overfor krav falder, når de belastes af psykiske udfordringer. Vi vil dykke teoretisk og erfaringsbaseret ned i hvad der ligger i en PDA-profil eller i andre årsager til nedsat kravkapacitet.

På kurset vil vi tale om, hvordan vi kan begå os som professionelle med børn og unge, der har skolevægring, isolationsproblematikker samt PDA eller nedsat kravkapacitet. Du vil få konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med disse børn og unge og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion.

Indhold og udbytte

  • Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation samt deres årsager.
  • Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med skolevægring og isolation.
  • Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation.
  • Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og behandlingsforløb i hjemmet.
  • Værktøjer til at arbejde med krav, så vi kan tilpasse dem til barnets/den unges zone for nærmeste udvikling.
  • Viden om relationelle og samtalemæssige greb i tilgangen til børn og unge med nedsat kravkapacitet eller PDA.
  • Viden om hvordan vi kan tilpasse kravene til barnets behov og nærmeste udviklingszone både personligt, socialt og fagligt.

Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe, te, snacks og frokost.

Kurset varer 6 timer, og undervejs vil der være kaffe, te, snacks og frokost. Eventuelle materialer udleveres på kurset.

Dato, tid og sted

Odense
Torsdag d. 26. januar 2023 kl. 9.00-15.00

Underviser
Stine Bleeg Stenderup, psykolog og VISO-specialist
Iben Seier Hass, behandler/underviser og VISO-specialist

Pris
2295,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
nlu@basen.dk
+45 7174 0979