OBS. Denne temaaften er desværre udsolgt.

Ønsker du at blive skrevet på ventlisten, i tilfælde af afbud, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Christophersen på msc@basen.dk.

Temaaften i Odense | Kognitive børne-/ungesamtaler – og medarbejdernes refleksionsevne

v. psykologisk konsulent, Christina Sommer

Basen Fyn Skole- & Dagbehandling samt KompetenceCenter inviterer til Temaaften for professionelle, på Basen Fyn Dagbehandling, Thulevej 8, 5210 Odense NV, Torsdag d. 20. august 2020 kl. 16.30-19.30.

Aftenens indhold og formål
I det daglige arbejde med børn og unge med særlige behov, er samtalen et uundværligt redskab. Gennem samtale lærer vi ikke alene barnet og dets individuelle diagnoseprofil at kende, således som den opleves af det enkelte barn. Det er også i samtalen, at vi kan medvirke til forandring – for barnet, såvel som for familien og det professionelle netværk omkring barnet.

Men samtale og kommunikation kan ofte opleves som en udfordring. Særligt når man arbejder med sårbare børn og unge. For hvordan bør vi kommunikere med disse børn og unge, eksempelvis omkring diagnoser? Hvad skal vi være opmærksomme på i vores sprogbrug? Og hvordan sikrer vi, at vi opretholder en oprigtig nysgerrighed?

Aftenens oplægsholder, Christina Sommer, vil give os råd og inspiration til de svære børne-/ungesamtaler, og præsentere nogle helt nye illustrationer, der kan anvendes som visuelle input i samtalerne.

På denne Temaaften vil du blive introduceret til:

  • Den kognitive metode og samtaleredskaber
  • Sprog og kommunikation; hvad skal vi være opmærksomme på når vi kommunikerer med børn/unge med en autismeprofil
  • Selvforståelse; hvordan kan vi hjælpe børnene til større selvforståelse. ”Stigma/jeg er lige som jeg skal være”
  • Kommunikation i forældresamarbejdet og netværket

Der vil i løbet af aftenen være mulighed for at stille spørgsmål og der vil ligeledes være små øvelser, hvor deltagerne får mulighed for at reflektere sammen, i mindre grupper.

Aftenens foredragsholder
Christina Sommer, psykologisk konsulent, har igennem de sidste 13 år specialiseret sig i samtaler med børn og unge som enten har; angst, spiseforstyrrelse, selvskade, OCD eller anden psykisk sygdom i kombination med en autismeprofil.

OBS. Denne temaaften er desværre udsolgt.

Ønsker du at blive skrevet på ventlisten, i tilfælde af afbud, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Christophersen på msc@basen.dk.

Praktisk information

Basen Fyn Skole- & Dagbehandling og KompetenceCenter inviterer til Temaaften for professionelle

Torsdag d. 20. august 2020 kl. 16.30-19.30
På Basen Dagbehandling
Thulevej 8
5210 Odense NV

Aftenens oplæg starter kl. 16.30 så kom i god tid. Dørene åbner kl. 16.00.

Program:

16.30 Velkomst og præsentation af Basen v. direktør Mette Tellerup Larsen

16.40 Oplæg: Kognitive børne-/ungesamtaler v. psykologisk konsulent Christina Sommer

17.30 Lidt at spise

18.00 Oplæg: Kognitive børne-/ungesamtaler fortsat v. psykologisk konsulent Christina Sommer

18.40 Kaffe, the, småkager og frugt

18.55 Afsluttende oplæg v. psykologisk konsulent Christina Sommer

19.25 Tak for i aften.

OBS. Denne temaaften er desværre udsolgt.

Ønsker du at blive skrevet på ventlisten, i tilfælde af afbud, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Christophersen på msc@basen.dk.

Tid, sted og tilmelding

Tid og sted
Torsdag d. 20. august 2020 kl. 16.30-19.30

Basen Fyn Dagbehandling
Thulevej 8
5210 Odense NV

Pris: 100,- kr. som kan betales via MobilePay på nr. 18461

På temaaftenen kan du blandt andet møde

Patrick Bøtcher
Afdelingsleder

Jacob Guldager Søe

Jacob Guldager Søe
Vicedirektør
Mette Tellerup Larsen

Mette Tellerup Larsen
Direktør