Kursus | Skolevægring og isolation blandt børn og unge – Odense

Pris: 1295,- kr. alt inkl.
Dato: Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 13.00 – 16.00

Få konkrete redskaber og handlemuligheder i forhold til at arbejde med børn og unge med skolevægring og mulighed for at stille dine egne erfaringer med målgruppen til rådighed for fælles refleksion.

Skolevægring og isolationsproblematikker kan ofte knyttes til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder. Men hvad er skolevægring egentlig? Hvornår adskiller det sig fra pjækkeri, og hvorfor ser vi en stigende tendens af børn og unge, der ikke tør gå i skole?

Skolevægring handler ofte om børn og unge, som har haft skolefravær i kortere eller længere perioder, og uden den rette indsats kan skolevægringen udvikle sig til mere alvorlige isolationsproblematikker, hvor den unge isolerer sig på sit værelse eller slet ikke kommer ud af hjemmet.

Vi vil gennemgå de forskellige typer af skolevægring og isolation, samt deres årsager, og vi vil diskutere hvordan det kan ses som både en psykisk lidelse og et socialt fænomen. Vi vil ligeledes gennemgå de forskellige diagnoser, som ofte optræder i forbindelse med skolevægring og isolation, samt undersøge hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.

Kurset vil give dig nogle konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation. Med udgangspunkt i to cases vil vi give konkrete eksempler på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges i praksis. I denne forbindelse vil vi inddrage forskellige interventionsmetoder så som selvforståelsesforløb, maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.

Indhold og udbytte

 • Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation og deres årsager.
 • Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med skolevægring og isolation.
 • Viden om hvordan skolemiljø og fællesskaber kan medvirke til udvikling af skolevægring.
 • Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge med skolevægring og isolation.
 • Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og behandlingsforløb i hjemmet.
 • Tilrettelæggelse af interventionsforløb i praksis ved inddragelse af selvforståelsesforløb, maskering og mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.
 • Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Tid, pris og tilmelding

Pris: 1295,- kr. alt inkl.

Kurset afholdes på følgende datoer 
Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 13.00 – 16.00

Vælg den ønskede dato i tilmeldingsformularen nedenfor.

  Tilmeld mig Basens nyhedsmail

  Praktisk information

  Sted
  Basen Fyn dagbehandling
  Thulevej 8
  5210 Odense NV

  Kontakt
  Har du praktiske spørgsmål omkring kurset, ankomst, fakturering eller lignende, så kontakt kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Christophersen på 2062 0462 / msc@basen.dk.

  Underviser på kurset

  Stine Bleeg Stenderup

  Autoriseret psykolog og VISO-specialist. Stine er psykolog på Basen dagbehandling i Odense og yder ligeledes specialrådgivning og psykologiske udredninger i hele landet, på de mest specialiserede sager på børne-, social- og specialundervisningsområdet, som specialist for VISO.

  Iben Seier Hass

  Behandler/underviser og VISO-specialist. Iben er behandler og underviser på Basen dagbehandling i Odense og yder ligeledes specialrådgivning og psykologiske udredninger i hele landet, på de mest specialiserede sager på børne-, social- og specialundervisningsområdet, som specialist for VISO.