Kursus | Pathological Demand Avoidance og undervisning – Hvordan er det foreneligt?

Elever med en PDA-profil har særligt svært ved at honorere krav, anvisninger og undervisning på en traditionel vis. Det er ofte små krav, der almindeligvis ikke ville opleves som et krav, og som kan være den almene tilgang i traditionel autismepædagogik og angstbehandling – f.eks. skema, struktur, eksponeringsplaner mv. – som hos elever med en PDA-profil kan opleves som store krav og derfor kan fremprovokere en følelse af angst.

Ofte ser vi at elever med en PDA-profil kan blive mistolket som uopdragne, trodsige eller dominerende. Denne adfærd dækker imidlertid over et forsøg på at kontrollere en bagvedliggende angst. Derfor er en mere krav-fri og relationsbunden tilgang altafgørende i behandlingsarbejdet med elever med denne profil.

Kurset består af en vekselvirkning mellem oplæg omkring elever med en PDA-profil og deres udfordringer i skolesammenhænge, konkrete råd og vejledninger til hvordan disse udfordringer bedst imødekommes og håndteres, samt refleksionsøvelser og mulighed for at stille spørgsmål, dele erfaringer og få sparring af oplægsholderne, Nadia Kræmer Lützhøft og Mette Marie Søby Thornam.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

  • Viden om PDA-profilen, den kravafvisende adfærd og den bagvedliggende angst
  • Viden om angst som grundlaget for PDA
  • Konkrete værktøjer og metoder til behandlingsarbejdet med børn og unge med en PDA-profil.
  • Viden om hvordan man tilrettelægger undervisningsforløb målrettet elever med en PDA-profil.
  • Konkrete metoder og værktøjer, du kan anvende i samarbejdet med forældre til børn og unge med en PDA-profil.
  • Via dialog og øvelser undervejs vil du få mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og hvordan de kan implementeres i din hverdag.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Tid, pris og tilmelding

Pris: 1280,- kr. alt inkl.

Ved forespørgsel til kurset, kontakt Marie-Louise Christophersen på msc@basen.dk

Praktisk information

Dato 
Onsdag d. 3. februar 2021 kl. 9.00 – 12.00

Sted
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9, 1. sal
2100 København Ø

Parkering/ankomst
Der er betalt parkering på Middelfartgade samt i de omkringliggende gader. Kompetencecenteret ligger ca. 10 minutters gang fra Nordhavn St. hvor der ligeledes går busser (bus 14 og 23) som stopper 300 meter fra Kompetencecenteret, ved Strandboulevarden/Århusgade.

Kontakt
Har du praktiske spørgsmål omkring kurset, ankomst, fakturering eller lignende, så kontakt kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott på 2062 0462 / msc@basen.dk.

Undervisere på kurset

Nadia Kræmer Lützhøft

Afdelingsleder og VISO-specialist på Basen. Specialiseret i pædagogisk psykologiske metoder og tiltag, som har god effekt for børn og unge med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder, bl.a. fra mange års erfaring i psykiatrien og indenfor det specialpædagogiske felt. Uddannet lærer med en kandidat i pædagogisk psykologi

Mette Marie Søby Thornam

Familiebehandler og VISO-specialist på Basen. Mette Marie har en kandidat i pædagogisk psykologi, samt efteruddannelser i b.la. systemisk familieterapi og familierådgivning. Mette Marie har særlig viden om pædagogisk psykologiske metoder og tilgange, som har god effekt for børn og unge med psykiske vanskeligheder.