Kursus | Inkluderende læringsfællesskaber

Få konkrete bud på, hvordan du kan skabe et mere inkluderende læringsmiljø, et miljø hvor elever med særlige behov tilgodeses mere i undervisningen.

En øget tilgang af elever med forskelligartede behov, kan være en udfordring for undervisningsmiljøet. Det er en udvikling som kræver at vi udvikler nye didaktiske og pædagogiske tilgange i undervisningen, og at vi udvikler fleksible læringsfællesskaber i klasselokalet, hvor der arbejdes mere hensigtsmæssigt med disse elevers særlige udfordringer og ressourcer.

Kurset vil give dig et kort oprids af forskellige teoretiske tanker om inklusion, hvorefter vi vil fokusere på den praktiske anvendelse af fysiske strukturer, visuel støtte og pædagogiske tilgange til at skabe et skolemiljø, hvor der er rum og plads til forskellige læringsstile. Herunder inddrages viden om elever med særlige behov, og vi ser på såvel forudsætninger for fællesskaber som på den enkelte elev og på diagnoser.

Kurset vil blandt komme omkring, hvordan man kan overføre viden og metoder fra specialpædagogikken til almenområdet, med respekt for forskellige normeringer og arenaer.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:

  • Teoretisk viden om forudsætningerne for at skabe et inkluderende læringsmiljø.
  • Viden om, og praktiske bud på, hvordan man kan anvende struktureret og visuel pædagogik i udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber.
  • Viden om hvad elever med særlige behov har brug for.
  • Inspiration til, og konkrete bud på, fysiske rammer og forskellige læringsfællesskaber.
  • Værktøjer og metoder til motivering, strukturer og visuelle støttesystemer, plan B opgaver og styrkelse af de eksekutive funktioner.

Vi  henter inspiration i tankerne bag NEST klasser, Rasmus Alenkærs arbejde med inklusion, undervisernes store viden om undervisning af elever med autisme og ADHD diagnoser, samt Ross Greenes tanker om miljø og individ.

Du vil få konkrete værktøjer som kan overføres til din egen praksis omkring; motivering, strukturer og visuelle støttesystemer, plan B opgaver og styrkelse af de eksekutive funktioner.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, inklusionspædagoger, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Tid, pris og tilmelding

Pris: 970,- kr. alt inkl.

Kurset afholdes på følgende datoer 
Onsdag d. 15. april 2020 kl. 9.00 – 12.00

Vælg den ønskede dato i tilmeldingsformularen nedenfor.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Praktisk information

Sted
Basen Kompetencecenter
Strandboulevarden 122, 3. sal
2100 København Ø

Parkering/ankomst
Der er betalt parkering på Middelfartgade samt i de omkringliggende gader. Kompetencecenteret ligger ca. 10 minutters gang fra Nordhavn St. hvor der ligeledes går busser (bus 14 og 23) som stopper 300 meter fra Kompetencecenteret, ved Strandboulevarden/Århusgade.

Kontakt
Har du praktiske spørgsmål omkring kurset, ankomst, fakturering eller lignende, så kontakt kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott på 2062 0462 / msc@basen.dk.

Undervisere på kurset

Luise Juel

Behandler og vejleder på Basen. Specialiseret i pædagogiske metoder og tilgange, som har god effekt for børn og unge med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. Uddannet lærer med efteruddannelser indenfor det behandlingsmæssige område, og mere end 24 års erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret.

Christine Bruun Petersen

Behandler og underviser på Basen. Specialiseret indenfor den kognitive adfærdsterapi, psykiatriske diagnoser og inklusion af elever med særlige behov. Uddannet lærer med en kandidat i pædagogisk psykologi, og erfaring fra folkeskolen, behandlingsskoler og som læringskonsulent.