Kursus | Børn og unge med selvskadende adfærd

På kurset i selvskadende adfærd får du grundlæggende viden om og forståelse for børn og unge med forskellige former for selvskadende adfærd. Du bliver præsenteret for konkrete metoder, handlemuligheder og praktiske redskaber, som du kan bruge i din daglige praksis som lærer, pædagog, kontaktperson, rådgiver eller lignende, og du får mulighed for at reflektere over din egen praksis, sammen med andre praktikere.

Der findes mange former for selvskadende adfærd. Fælles for denne type adfærd er, at det er en strategi, en såkaldt copingmekanisme, hvormed man søger at flytte en indre smerte til en ydre, og forekommer ofte som en belastningsreaktion hos sårbare børn og unge.

Kurset har til formål at give fagpersoner, der arbejder med børn og unge med selvskadende adfærd, indsigt i denne adfærds forskellige former og mulige bagvedliggende årsager, samt de mest brugbare metoder og værktøjer til som fagperson at møde og samarbejde med barnet eller den unge, der har selvskadende adfærd.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være

  • Faktuelle informationer om og definition af selvskadende adfærd.
  • Viden om de forskellige former for selvskade, og redskaber til at spotte risikoadfærd.
  • Empiri og tal.
  • Mulige behandlingsformer – hvad er lykkedes for andre og hvad er lykkedes for os.
  • Interventioner; hvordan skal du (re)agere på adfærden, hvordan kan du hjælpe barnet/den unge og hvordan kommer I videre?
  • Værktøjer og metoder til at samarbejde med og støtte barnet/den unge, der er berørt af selvskadende adfærd.
  • Øget forståelse for årsager og mekanismer bag den selvskadende adfærd.

Du vil få konkrete værktøjer og metoder til at samarbejde og støtte børn og unge der er berørt af selvskade, bl.a. baseret på Basens mangeårige erfaringer med målgruppen. Du vil ligeledes få indsigt i metoder og handlemuligheder som kan anvendes i det daglige arbejde med unge med selvskadende adfærd.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til praktikere, der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer. Eksempelvis socialrådgivere, lærere, pædagoger, rådgivere eller psykologer. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Tid, pris og tilmelding

Pris: 970,- kr. alt inkl.

Kurset afholdes på følgende datoer 
Fredag d. 6. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00

Vælg den ønskede dato i tilmeldingsformularen nedenfor.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Praktisk information

Sted
Basen Kompetencecenter
Strandboulevarden 122, 3. sal
2100 København Ø

Parkering/ankomst
Der er betalt parkering på Middelfartgade samt i de omkringliggende gader. Kompetencecenteret ligger ca. 10 minutters gang fra Nordhavn St. hvor der ligeledes går busser (bus 14 og 23) som stopper 300 meter fra Kompetencecenteret, ved Strandboulevarden/Århusgade.

Kontakt
Har du praktiske spørgsmål omkring kurset, ankomst, fakturering eller lignende, så kontakt kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott på 2062 0462 / msc@basen.dk.

Undervisere på kurset

Christina Holte Nielsen

Souschef på Basen. Er specialiseret i spiseforstyrrelser, selvskade og komorbiditet og har tidligere ledt og udviklet projekter for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Christina har en kandidat i pædagogisk psykologi og har særlig viden om pædagogiske metoder og tilgange, som har god effekt for børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Luise Juel

Behandler og vejleder på Basen. Specialiseret i pædagogiske metoder og tilgange, som har god effekt for børn og unge med udviklingsforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder. Uddannet lærer med efteruddannelser indenfor det behandlingsmæssige område, og mere end 24 års viden og erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med diagnoser, særlig indenfor autismespektret.