BASEN
KONFERENCEN

2024

Vi sætter fokus på arbejdet med børn og unge, der oplever ufrivilligt skolefravær

DATO: FREDAG, DEN 5. APRIL 2024
STED: HOTEL NYBORG STRAND

Gro Emmertsen Lund og Dorthe Birkmose er hovedtalerne på dette års konference

TILMELDING

Der er nu åbent for tilmelding til Basens årlige Konference for fagprofessionelle, der arbejder med ufrivilligt skolefravær blandt børn og unge.

Konferencen finder sted fredag den 5. april og Nyborg Strand Hotel vil danne rammen om dagens mange faglige oplæg. Der er et begrænset antal pladser, så sørg for at bestille dine billetter i god tid.

Hovedtalerne på dette års konference er Gro Emmertsen Lund og Dorthe Birkmose. Derudover kan du vælge mellem 18 oplæg, hvor eksperter deler viden og erfaring om arbejdet med børn og unge der oplever ufrivilligt skolefravær.

Pris: 2.250,-

om konferencen

Hvad er Basen Konferencen?

Basen Konferencen er en 1-dags konference, der i år sætter fokus på det professionelle arbejde med ufrivilligt skolefravær. Formålet med konferencen er at forsyne fagprofessionelle med den nyeste viden og konkrete værktøjer, så vi sammen kan forbedre kvaliteten af vores professionelle arbejde og opnå bedre resultater for de børn og unge, vi arbejder med.

Børn og unges trivsel er et højaktuelt emne. Mistrivslen er steget markant de seneste år og flere børn og unge oplever psykisk belastning som følge af skolegang. Basen ønsker at tage del i ansvaret for at sikre alle børn en tryg og sund opvækst. Vi samler den seneste viden og deler vores 27 års erfaring inden for specialiseret arbejde med psykisk sårbare børn og unge.

Vi er stolte af at have etableret Basen Konferencen som en værdifuld begivenhed, hvor fagfolk mødes for at lære, dele og inspirere hinanden. Vi tror på, at vi sammen kan skabe en positiv indvirkning på arbejdet med børn og unge.

Oplæg

Workshops, Videnssessioner og Refleksionsgrupper

Loading...

PROGRAM

Det kan du opleve på Basen Konferencen

Basen Konferencen 2024 er din mulighed for at dykke ned i det professionelle arbejde med børn og unge, der oplever ufrivilligt skolefravær. Vi har skabt et program, der giver dig mulighed for at udforske, lære og udveksle erfaringer med førende eksperter og kolleger på området.

Ved konferencens første hovedoplæg vil konsulent, forfatter og oplægsholder Gro Emmertsen Lund sætte fokus på årsager, konsekvenser og løsninger i forbindelse med ufrivilligt skolefravær blandt børn, og hvordan det påvirker både deres liv her og nu samt deres fremtid. Gro vil afdække de vigtigste aspekter af skolefraværet og give en dybere forståelse af, hvad eksisterende forskning siger om årsager og løsninger. Hun vil inddrage børnenes egne stemmer, for at afdække deres perspektiv på skolefraværet, og hvad de mener der skal til for at hjælpe dem. Oplægget vil desuden udforske de forskellige forståelser af fravær, der findes, og hvordan de påvirker praksis. Endelig vil oplægget indkredse skolekontekstuelle forhold med betydning for børn og unges fremmøde og fravær i skolen.

Samlet set vil dette oplæg give deltagerne en omfattende indsigt i skolefraværets kompleksitet og de faktorer, der spiller ind. Det vil også præsentere mulige løsninger og fremhæve vigtigheden af at tackle dette udfordrende problem for at sikre, at alle børn får mulighed for en retfærdig uddannelse.

Konferencens andet hovedoplæg leveres af psykolog, foredragsholder og forfatter Dorthe Birkmose. Dorthe dykker ned i hvordan et liv i knaphed medfører, at man ikke har adgang til de kognitive ressourcer, som man ellers har. Sagt på en anden måde; når et menneske lever et liv i knaphed, så bliver det kognitivt reduceret. Dorthe vil også dykke ned i de mange reaktioner knaphed medfører for både barnet, forældrene og medarbejderne. Derudover vil der i oplægget blive sat skarpt på medarbejdernes risiko for at blive omsorgstrætte og afmægtige i arbejdet med ufrivilligt skolefravær, for hvis man føler sig alene med ansvaret eller skammer sig over at være slidt, så opstår risikoen for både den irritable forråelse og den resignerede forråelse.

Samlet set vil du med dette oplæg lære om, hvilken faktor og rolle knaphed spiller i skolefraværsproblematikken. Men vigtigst af alt få en forståelse for betydningen i at hjælpes ad med at håndtere det psykiske slid og få gjort noget konstruktivt ved de knapheder, som fylder for børnene, forældrene og medarbejderne.

Ud over de to hovedoplæg, vil du kunne høre om aktuelle, faglige temaer på Konferencens workshops, videnssessioner og refleksionsgrupper. Du kan blandt andet høre fra Frederikke Skaaning Knage og Jesper Birck. Du kan også høre Rasmus Alenkær fortælle om Pædagogisk Værtskab eller du kan få indsigt i forståelsen og betydningen af børn og unges tavshed, når Mai Juul Andersen holder oplæg om Fraværsmysterier som et fællesskabsanliggende: Hvordan sikrer man barnets stemme i fraværsarbejdet?

Vores oplæg vil lade dig udforske nye metoder og tilgange, mens du får mulighed for at møde og udveksle ideer med førende eksperter. Du vil få adgang til en skattekiste af viden og erfaring, der kan styrke dit arbejde med mulighed for dialog og erfaringsudveksling med andre fagprofessionelle.

Oplægsholdere

Gro Emmertsen Lund

Konsulent, formidler, forsker og forfatter

Læs mere her >>

Dorthe Birkmose

Psykolog, foredragsholder og forfatter

Læs mere her >>

Mai Juul Andersen

Psykolog og VISO-specialist

Læs mere her >>

Mikael Thastum

Professor og Ph.d ved Psykologisk Institut på AU

Læs mere her >>

Line Teissøe Sheikh

Behandler/underviser på Basen

Læs mere her >>

Nanna Nørgaard Holm

Psykolog og foredragsholder

Læs mere her >>

Jesper Birck

Autoriseret cand. psych. specialistuddannet.

Læs mere her >>

Frederikke Skaaning Knage

Ph.d., post.doc ved Aarhus Universitet

Læs mere her >>

Louise Due

Behandler/underviser på Basen

Læs mere her >>

Line Graff

Psykolog

Læs mere her >>

Louise Wittendorff Jensen

Leder af skolefraværsteamet, Gentofte Kommune

Læs mere her >>

Amalie Yding

Souschef på Basen

Læs mere her >>

Marie Falck Hansen

Psykolog og VISO-specialist

Læs mere her >>

Stine Bleeg Stenderup

Psykolog og VISO-specialist

Læs mere her >>

Rasmus Alenkær

Pædagogisk psykolog (aut)., ph.d. og tidligere skolelærer

Læs mere her >>

Charlotte Just Bukh

Neuropædagogisk Konsulent

Læs mere her >>

Jacob Emil Licht

Autoriseret psykolog og VISO-specialist

Læs mere her >>

Kasper Ewald

Specialpædagog, VISO-specialist og souschef på Basen

Læs mere her >>

Sanne Koblauch

Behandler/underviser på Basen

Læs mere her >>

Kristine Wulff-Dalsgaard

Afdelingsleder på KBH4

Læs mere her >>

Line Aistrup

Psykolog på Basen

Læs mere her >>