Basen konferencen 2023

Det professionelle arbejde med psykisk sårbare børn og unge

Relationskompetence og belastningsfaktorer

OBS. KONFERENCEN ER UDSOLGT

Hovedoplægsholderne på dette års konference er Louise Klinge og Rikke Høgsted

BASEN Konferencen 2023

Der er nu åbent for tilmelding til Basens første årlige konference for professionelle, der arbejder med psykisk sårbare børn og unge. Konferencen finder sted fredag den 21. april og hotel Comwell Køge Strand vil danne rammen om dagens mange faglige indslag. Der er et begrænset antal pladser, så sørg for at bestille dine billetter i god tid.

Hovedoplægsholderne på dette års konference er Louise Klinge og Rikke Høgsted. Derudover er der 10 workshops, hvor eksperter indenfor det professionelle arbejde med psykisk sårbare børn og unge fortæller om aktuelle temaer.

Pris: 1795,-

Hvad er Basen Konferencen?

Basen Konferencen er en 1-dags konference, der sætter fokus på det professionelle arbejde med børn og unge med psykiske sårbarheder. Formålet med konferencen er at give fagprofessionelle og andre, der har interesse for børn og unge med psykiske udfordringer, viden og konkrete værktøjer til arbejdet med børnene og de unge, og derved højne kvaliteten i tilgangen til det professionelle arbejde.

Børn og unges trivsel er et højaktuelt emne. Mistrivslen blandt børn og unge er steget markant de seneste år og vi ser flere og flere børn og unge, der kommer i psykiatrien blandt andet med belastningsreaktioner, fordi de er blevet syge af at gå i skole. Derudover får 15% af børn og unge en psykiatrisk diagnose inden de fylder 18 år.

Med relationskompetence og belastningsfaktorer som temaet for Basen konferencen 2023, vil vi sætte fokus på hvordan man som professionel kan være der for børnene og de unge inden de bliver syge samt hvordan man kan gribe dem, der evt. falder og har behov for et ekstra stillads omkring sig – samtidig med at man passer på sig selv og hinanden, trods arbejdets indbyggede psykiske krav og potentielle belastninger.

Oplæg og workshops

Loading...

Det kan du opleve på Basen Konferencen

I konferencens første hovedoplæg vil den kendte børne- og skoleforsker, Louise Klinge, sætte fokus på betydningen af og kendetegnene ved relationskompetent praksis.

Viden om relationskompetent praksis er relevant for alle fagpersoner, der har et samfundsgivet ansvar for at bidrage til børn og unges trivsel og udvikling. Det er komplekst og krævende at handle relationskompetent, og ingen gør det altid, men alle gør det indimellem. Klinge vil med sit oplæg præsentere 5 konkrete kendetegn ved relationskompetent praksis, og gennem en mosaik af oplæg, refleksion og øvelser fokusere på, hvorfor relationens kvalitet til børn og unge er helt afgørende for deres liv og fremtid.

Konferencens andet hovedoplæg leveres af den kendte psykolog og stifter af Institut for Belastningspsykologi, Rikke Høgsted. Høgsteds oplæg adresserer arbejdspladser med høje følelsesmæssige krav og har til hensigt at klæde ledere og medarbejdere på med inspiration, viden, håndgribelige strategier og et fælles sprog, som gør dem i stand til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø – så man til trods for arbejdets indbyggede psykiske krav og potentielle belastninger kan udføre et godt og sikkert arbejde og samtidig selv være i trivsel.

Høgsteds oplæg bygger på den helhedsorienterede grundpræmis, at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, som kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar.

Ud over de to hovedoplæg vil du kunne høre om aktuelle, faglige temaer på konferencens op til 10 workshops. Du kan blandt andet høre psykolog Tina Bihals oplæg om metakognitiv terapi, der vil give dig et indblik i teorien bag metodens fremgangsmåde samt en forståelse af hvilke uhensigtsmæssige strategier der vedligeholder psykisk lidelse. Du kan også høre Mathilde Lusty Sørensen fortælle om livet som ung med diagnoser eller du kan få indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner når speciallæge i psykiatri ved Traumeklinikken Cæcilie Böck Buhmann holder oplæg om traumer.

Om oplægsholderne

Louise Klinge

Børne- og skoleforsker

Læs mere her >>

Rikke Høgsted

Psykolog, forfatter, foredragsholder

Læs mere her >>

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge i psykiatri

Læs mere her >>

Mathilde Lusty Sørensen

Foredragsholder

Læs mere her >>

Tina Bihal

Psykolog ved Cektos

Læs mere her >>

Nadia Kræmer Lützhøft

Behandlingsfaglig chef, VISO-specialist

Læs mere her >>

Marie Falck Hansen

Psykolog, VISO-specialist

Læs mere her >>

Josephine Björgheim

Psykolog og familiebehandler

Læs mere her >>

Stine Bleeg Stenderup

Psykolog og VISO-specialist

Læs mere her >>

Iben Seier Hass

Behandler/underviser og VISO-specialist

Læs mere her >>

Else Sommer

Formand for Rådet for Børns Læring

Læs mere her >>