Kursus | Overgangen fra psykiatri til skolehverdag

En psykiatrisk udredning er én af de foranstaltninger, der kan tilbydes børn og unge, der ‘har det svært’, ‘har ondt i livet’, ‘har problemer med sig i bagagen’ – eller hvordan en given problematik nu end indkredses. Ved en psykiatrisk udredning, får barnet/den unge oftest indrammet deres symptombillede i en psykiatrisk diagnose. Det at få tildelt en diagnose samt at blive indlagt i psykiatrisk regi, kan have betydning for barnets/den unges forståelse af sig selv og hvad de selv oplever som deres ‘problem’.

Det er forskelligt fra barn til barn, hvad der er gået forud for en indlæggelse, men en given fællesnævner er, at barnet/den unge ikke har fungeret eller trivedes i et eller flere områder og sammenhænge af dets liv (skole, hjem etc.).

Der ses en tendens til, at der ofte er en forståelse af, at barnet/den unge er blevet henvist, fordi det har haft så alvorlige forstyrrelser i sindet, at både familie og omgivelser er blevet overbevist om, at der er noget ‘galt med barnet’, og at psykiatrien kan finde svar på, hvordan man kan hjælpe barnet/den unge til bedre trivsel i dets liv.

Vi har stor erfaring med at modtage børn/unge, der kommer fra en psykiatrisk indlæggelse, og er altid nysgerrige på, hvordan indlæggelsen kan bruges konstruktivt og skabe udvikling i barnets fortælling om sig selv.

Udbyttet af kurset vil bl.a. være:

  • Viden omkring hvordan det påvirker et barn at være indlagt i psykiatrien.
  • Indsigt i hvad en psykiatrisk indlæggelse kan tilbyde barnet, for at det kan trives i sit liv udenfor psykiatrien.
  • Øget indsigt i det psykiatriske system.
  • Forståelse for sagsgange i psykiatrien fra visitation og indskrivning til udskrivning til almindelig skole eller dagbehandling.
  • Indsigt i betydningen af en psykiatrisk indlæggelse fra barnets perspektiv.
  • Værktøjer til at undersøge barnets forskellige positioner i forbindelse med en psykiatrisk indlæggelse – før, under og efter en indlæggelse.

På dette kursus vil vi udfordre tankegangen fra, at ”barnet er problemet” til at ”problemet er problemet”. Vi vil ud fra et empirisk studie fra børnepsykiatrien udforske, hvordan det påvirker et barn at være indlagt i psykiatrien, og se på hvad en psykiatrisk indlæggelse kan tilbyde barnet, for at det kan trives i sit liv udenfor psykiatrien.

Du vil gå fra kurset med en større viden omkring, hvad psykiatrien er for et system, og hvordan sagsgangen foregår fra visitation og indskrivning på venteliste, til udskrivning til enten alm. skole eller f.eks. til dagbehandling. Derudover vil vi ud fra elevers egne fortællinger se på, hvad det betyder for dem at have en ambulant/dag/døgn indlæggelse.

På baggrund af narrativ teori og pædagogik, og med inspiration i Michael Whites Narrative positionskort, vil vi udforske hvordan man kan undersøge barnets/den unges forskellige positioner i de forskellige områder af livet – før, under og efter en indlæggelse. Den narrative tilgang kan anvendes meget praksisnært og er særligt anvendelig til at gribe fat i her-og-nu fortællingerne, som man som lærer, pædagog eller anden fagperson ofte står i sammen med børnene og de unge.

Målgruppe
Lærere og pædagoger i special- og almentilbud, sagsbehandlere, socialrådgivere, vejledere, kontaktpersoner og andre der arbejder med børn og unge med særlige udfordringer.

Forplejning
Der vil blive serveret kaffe og te, samt en let forplejning.

Tid, pris og tilmelding

Pris: 970,- kr. alt inkl.

Kurset afholdes på følgende datoer 
Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00

Vælg den ønskede dato i tilmeldingsformularen nedenfor.

Tilmeld mig Basens nyhedsmail

Praktisk information

Sted
Basen Kompetencecenter
Strandboulevarden 122, 3. sal
2100 København Ø

Parkering/ankomst
Der er betalt parkering på Middelfartgade samt i de omkringliggende gader. Kompetencecenteret ligger ca. 10 minutters gang fra Nordhavn St. hvor der ligeledes går busser (bus 14 og 23) som stopper 300 meter fra Kompetencecenteret, ved Strandboulevarden/Århusgade.

Kontakt
Har du praktiske spørgsmål omkring kurset, ankomst, fakturering eller lignende, så kontakt kommunikationsmedarbejder Marie-Louise Scott på 2062 0462 / msc@basen.dk.

Underviser på kurset

Nadia Kræmer Lützhøft

Afdelingsleder på Basen. Specialiseret i pædagogisk psykologiske metoder og tiltag, som har god effekt for børn og unge med psykiatriske diagnoser og andre psykiske sårbarheder, bl.a. fra mange års erfaring i psykiatrien og indenfor det specialpædagogiske felt. Uddannet lærer med en kandidat i pædagogisk psykologi

Modtag nyheder fra Basen Kompetencecenter

Vores nyhedsbrev holder dig opdateret omkring hvad der rør sig på Basen, og du kan bl.a. læse om vores kommende kurser og uddannelser.

Interesserer du dig således for det sociale, psykologiske og pædagogiske felt, så er Basens nyhedsbrev et godt sted at holde sig orienteret.